We value your privacy. We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies. Read our Privacy Policy for more information.
back arrow icon
Updates

"Maak van product managers geen veredelde project managers"

Monday, February 6, 2023
Egwin Avau
Founder & CEO

In de laatste jaren heeft de rol van product manager een sterke opmars gekend in het landschap van de digitale agencies en product studios. Ik zie de invulling van de job echter te vaak vervellen tot project management in een mooie mantel waarbij er primair wordt geluisterd naar de klant eerder dan resonantie te vinden bij eindgebruikers. Ik breek graag een lans voor een meer strategische invulling van deze rol waarbij het ultieme doel niet is om louter de requirements van de klant te verteren maar om producten concreet te navigeren naar product-market fit.

Alles hangt af van het perspectief van waaruit een nieuw digitaal initiatief wordt opgezet. Grote bedrijven of overheidsinstanties lanceren geregeld tenders met een exhaustieve waslijst aan specificaties. Uiteraard moeten leveranciers daar zo waarheidsgetrouw mogelijk op antwoorden met hun voorgestelde werkwijze en budgetten. Dit is noodzakelijk om deze procedures zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Dit model vereist matuur project management om het geheel in goede banen te leiden, met scherpe deadlines en beperkte ruimte om de scope aan te passen.

Flexibiliteit in innovatietrajecten

Dit perspectief verandert echter volledig wanneer het gaat om innovatieve product ontwikkeling. Bij aanvang van een nieuw initiatief kunnen onmogelijk alle functionele en technische parameters geweten zijn en is vaak de go-to-market approach nog niet bepaald. Dit vereist een heel andere kijk op de zaak: de ontwikkeling van het product is tegelijkertijd een zoektocht naar het exploitatie- en het businessmodel. Dit vereist enorme flexibiliteit in de opmaak van de roadmap alsook in de mindset van de teams die werken aan het product. De enige werkelijke validatie die er toe doet is die van een eindgebruiker die een bereidheid tot betalen heeft voor de creatie.

Het belang van product management

Dit is precies waar het verschil gemaakt wordt door sterk product management. De product manager ziet zijn of haar uitdaging precies in deze zoektocht naar harmonie tussen de functionaliteiten van het product en de noden van gebruikers. Niet de mening van de raad van bestuur maar wel de feedback die doorkomt uit gerichte experimenten bij gebruikers bepaalt de richting van de verdere roadmap. De ultieme kwantificatie van succes zal worden geuit in de opbouw van nieuwe omzet.

Valorisatie van onderzoek en expertise

Product managers moeten dagelijks met hun voeten in de klei staan in hun ultieme zoektocht naar product-market fit. De commerciële validatie door betalende eindgebruikers is cruciaal om een product te verzelfstandigen en te laten schalen. In ons Vlaamse landschap is er een weelde aan onderzoeksprojecten door gerenommeerde onderzoeksinstellingen maar een structureel tekort aan matuur product management om deze intellectuele eigendom te valoriseren in internationaal vooraanstaande bedrijven.

Let's build!

Are you looking for an entrepreneurial digital partner?
Reach out to hello@panenco.com.

Egwin Avau
Founding CEO
Koen Verschooten
Operations manager

Subscribe to our newsletter

Quarterly hand-picked company updates
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.